"Over alles in het leven kan worden geschreven als je het lef hebt om het te doen, en de verbeeldingskracht om te improviseren. De ergste vijand van creativiteit is zelftwijfel."

— Sylvia Plath, Amerikaans schrijfster

ALLES HEEFT EEN BEGIN

Hoe Libersyne je helpt bij het realiseren van jouw boek

Veel mensen die interessante kennis hebben opgedaan, zouden graag een boek schrijven, maar doen dit uiteindelijk niet. Onzekerheden over de aanpak en realisatie blijken niet zelden een onoverkomelijke drempel. Want stel je voor dat het niet wil vlotten of het manuscript uiteindelijk niet goed genoeg blijkt. Wat dan? Is het dat risico waard?
Het antwoord op die laatste vraag is heel simpel: "Ja." De voldoening die je ervaart na het afronden van een boek is onbeschrijfelijk groot. Niettemin is de zorg voor een deel wel begrijpelijk en dat brengt ons bij het 'wat dan?'.

Bij het schrijven van een boek komt het een en ander kijken dat verder gaat dan alleen inspiratie en doorzettingsvermogen. Een schrijver ziet zich voortdurend geconfronteerd met het 'wat, wanneer en hoe' van zijn schrijfproject.
Wat is mijn boodschap, hoe steek ik het in en wanneer doe ik wat? Wanneer eenmaal aan een boek is begonnen is het noodzaak om door te gaan. Geen enkele schrijver wil halverwege vastlopen en een droom aan zich voorbij zien gaan. Gelukkig is dat ook helemaal niet nodig.

Obstakels en vragen die zich voordoen gedurende het schrijfproces kunnen namelijk grotendeels worden weggenomen. Daarvoor is het wel belangrijk dat kan worden terugvallen op een kundige achtervang die jou helpt om de continuïteit te waarborgen.

Libersyne heeft ervaring met alle aspecten die komen kijken bij het succesvol realiseren van een non-fictie boek. Het inhoudelijk schakelen op diverse niveaus is daar onderdeel van. Daardoor kan op elke moment in het schijftraject passende hulp en advies geboden worden. Dit helpt jou de rust en het overzicht te bewaren. Jouw kennis is namelijk schaars en verdient het resultaat in de vorm van een interessant boek. Met de ondersteuning van Libersyne weet jij dat dit lukt.

Roderic Winkelhorst

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roderic Winkelhorst. Roderic Winkelhorst is auteur en eigenaar van Libersyne.

JE EERSTE NON-FICTIE BOEK

Praktische handvatten voor het schrijven van je eerste boek

Sinds de publicatie van mijn tweede boek 'Robot-is-me?' (2018), heb ik diverse mensen ontmoet die eigenlijk best een non-fictie boek zouden willen schrijven. De meeste van hen zijn mensen voor wie schrijven een onderdeel is van hun werk. Ze hebben goede ideeën en voldoende expertise, maar voelen zich onzeker over het maken van de sprong naar een boek. Het moment om te beginnen wordt daardoor voortdurend uitgesteld. Voor iedereen die overweegt een boek te schrijven heb ik daarom een aantal praktische tips op papier gezet. Hiermee kan een sprong in het duister worden voorkomen.

Het begin

Het 'wanneer' is niet meer relevant nu je hier bent aanbeland. Veel belangrijker is de wetenschap dat alleen jij bepaalt 'wanneer' je begint. Daarmee pak je meteen de regie en word je de baas van je eigen schrijfproject. Licht van te voren - als je een relatie hebt - wel je partner in. Tijdens het schrijven onderhoud je namelijk nog een innige relatie; die tussen jou en het papier. Verder is het verstandig om er geen ruchtbaarheid aan te geven. Het aan de grote klok hangen dat je een boek gaat schrijven werkt contraproductief. Je zet jezelf onnodig onder druk en de omgeving zal te pas en te onpas informeren naar je vorderingen. Als je nog niet eerder een boek hebt geschreven bestaat het risico dat je jezelf gaat verliezen in randzaken. Probeer daarom in het begin je alleen te concentreren op het verhaalidee dat je voor ogen hebt. Laat je gedachten daarbij de vrije loop gaan, een afbakening van het onderwerp komt later wel.

Het onderwerp

De keuze voor een onderwerp is heel persoonlijk. Meestal heb je daar al een tijdje over nagedacht en sta je nu voor de opgave om dit te vertalen naar een bruikbaar concept. In het concept breng je in feite het gekozen onderwerp en jouw specifieke invalshoek samen. Het onderwerp kan bijvoorbeeld de oorlog zijn, met als invalshoek het burgerleven tussen '40 en '45. Of het concept sterk genoeg is weet je uiteraard nog niet zeker. Leg jezelf hier geen beperkingen op, maar probeer wel om dit in een paar zinnen te beschrijven zoals:

  • Het waargebeurde verhaal van een Griekse grenswacht die migranten de grens over hielp en zijn visie op de handel in mensen.
  • Een zelfhulpboek voor mensen die kampen met onzekerheid over hun eigen functioneren in werk, relaties en vriendschappen, met een stappenplan en oefenvoorbeelden.
  • Een handboek over funding van scale-ups en groeibedrijven, met do's en dont's voor investeerders en een toolkit.

Voor jezelf heb je nu helder waar het boek over gaat en voor welke doelgroep je schrijft.

Ordening aanbrengen

De volgende stap is het hiervoor besproken concept-idee 'body’ te geven. Je kunt dit het beste doen in twee, hooguit drie A4'tjes. Probeer daarin als het ware een inleiding van je boek te schetsen waarbij je duidelijk beschrijft waar jouw boek over gaat en waarom het relevant is. Noteer daarbij ook de hoofdstukken die je aan bod wilt laten komen. Als het boek belangrijke vragen beantwoordt, vermeld ze dan hier. Deze inleiding dient namelijk straks als blauwdruk voor de uitwerking van je boek. Het schrijven hiervan is niet het makkelijkste onderdeel. Het dwingt je om alle kennis die je wilt gaan overdragen voor jezelf te filteren, structureren en beknopt te presenteren met daarbij de doelgroep in het achterhoofd. Neem voor dit onderdeel de tijd. Als het nodig is nog aanvullend onderzoek te doen, rond dit dan eerst af. Elk boek wordt weliswaar hoofdstuk voor hoofdstuk geschreven, maar zonder de genoemde blauwdruk is de kans groot dat je gaat dwalen en de rode draad al vroeg uit het oog verliest.
Gaan schrijven

Als het voorgaande is afgerond kun je (bijna) aan de slag. Vaak ga je in deze fase eerst naar een uitgever om hem of haar te interesseren voor je project. De blauwdruk die je inmiddels hebt opgesteld komt daarbij goed van pas. Met name als het je eerste boek betreft, is het belangrijk dat je een uitgever ervan overtuigt dat jij de juiste schrijver bent voor het boek. Minstens zo belangrijk is het kunnen onderbouwen van de meerwaarde van jouw boek voor de doelgroep. Zorg ervoor dat je dat goed voorbereidt. Vind je dat lastig, schakel dan hulp in (voor het maken van de synopsis). Het betreden van de boekenmarkt is geen voorafgaande zekerheid. Uitgevers worden immers overspoeld met manuscripten. Sommige uitgevers ontvangen aanvullend graag een proefhoofdstuk. Hiermee kan men zich een beter beeld vormen over de stijl.

Natuurlijk kun je ook het volledige manuscript pas aan het eind toe te sturen of besluiten het boek in eigen beheer uit te geven. De verschillende opties hebben zo hun voor- en nadelen die liggen op het terrein van tijd, inhoud, mogelijkheden en kosten. Een uitgever is overigens niet per se noodzakelijk, maar zijn of haar vertrouwen in jouw werk is wel een indicatie van de kwaliteit van het boek. Een afwijzing betekent overigens niet altijd dat het (boek)voorstel niet goed is. Het kan zijn dat een andere auteur je reeds voor was of dat het boek niet aansluit bij de markt van de betreffende uitgever. Til daar dus niet te zwaar aan.

Eenmaal begonnen met schrijven is het belangrijk om door te gaan en de gevonden 'flow' vast te houden. Slechte dagen, hoofdbrekens en het veelvuldig schrappen van teksten horen bij het schrijfproces. Laat je daardoor niet ontmoedigen. Je zult merken dat het verhaal zich gaandeweg gaat vormen en het vertrouwen in een goede afloop toeneemt. Het vrijmaken van voldoende tijd blijft gedurende het hele traject een essentieel aandachtspunt. Plan je uren zoveel mogelijk. Heb je niet veel vrije tijd, denk er dan goed over na welke wekelijkse activiteiten je zou kunnen minderen om toch voldoende schijfuren te kunnen maken. Hoe je het ook wendt of keert, er zal tijdelijk iets moeten worden opgegeven. Bijvoorbeeld bepaalde Social Media kanalen; dit kan de concentratie overigens ten goede komen.

Als het je lukt om te blijven schrijven zit de uitdaging vooral in het vormen van de boodschap die je aan je lezers wilt overbrengen. Deze boodschap moet niet alleen evenwichtig zijn opgebouwd, maar ook aantrekkelijk zijn uitgewerkt voor de doelgroep. Voor sommige onderwerpen en doelgroepen heeft het de voorkeur om het verhaal op journalistiek niveau in te steken. Hierbij kan worden gedacht aan het voorbeeld van de Griekse grenswacht. Boeken die worden gelezen vanwege de diepgang en visionaire uitwerking van de onderwerpen zijn daar juist weer minder geschikt voor. Hierbij kun je denken aan boeken die voor een bepaalde beroepsgroep zijn geschreven of raken aan wetenschappelijke onderwerpen. Probeer dan ook vooral niet om bij iedereen in de smaak te vallen. Maak voor jezelf een duidelijke keuze wat betreft de doelgroep en uitwerking. Kies je voor meer diepgang, zorg er dan voor dat je alle bronnen noteert en documenteert tijdens het schrijven van de hoofdstukken. Serieuze uitgevers en lezers accepteren immers geen boek dat inhoudelijk niet verantwoord kan worden. Hiermee pas beginnen na afronding van het boek is een onbegonnen klus. Als jouw boek meer autobiografisch van aard is of voornamelijk gebaseerd op eigen ervaringen, is dit aspect uiteraard minder van belang.

Tot slot

Idealiter zou je - als een vorm van kwaliteitscontrole - een schrijfpartner moeten hebben die je tijdens de rit ondersteunt. Het is belangrijk om voor jezelf na te gaan in hoeverre je daaraan behoefte hebt. Als je het boek zelf uitgeeft is het zonder meer verstandig ook een goede redacteur in te schakelen. Geeft een uitgever jouw boek uit, dan is de redactie een vast onderdeel van het uitgeeftraject. Dat geldt echter niet voor de inhoud waar het uiteindelijk om draait. Een uitgever kan het manuscript laten lezen door een expert, maar zal het boek niet uitgeven of gaan aanpassen als deze deskundige negatief tegenover de inhoud staat. Dit gedeelte moet dan ook niet worden onderschat. Ongeacht de situatie is het hoe dan ook aan te bevelen om voldoende feedback te verzamelen op je eerste manuscript alvorens het als boek wordt uitgebracht.

Indien je de hiervoor besproken zaken voldoende in acht neemt en openstaat voor goede suggesties, dan komt het met je eerste boek wel goed.

Roderic Winkelhorst

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roderic Winkelhorst. Roderic Winkelhorst is auteur en eigenaar van Libersyne.

Libersyne helpt auteurs bij het inhoudelijk en strategisch realiseren van non-fictie boeken

Libersyne helpt je over de streep

Contactformulier

Libersyne

Veelgestelde vragen

Op welk moment kan ik het beste Libersyne inschakelen?
Dit kan op elk moment. Meestal is het begin van het boek de ideale gelegenheid, maar noodzakelijk is dat niet. Is het schrijfproject ontspoord, dan zetten we het samen weer op de rails. Heb je al een manuscript gereed, dan is tegenlezen ook een optie.

Voor welk soort boeken kan ik ondersteuning inschakelen?
Libersyne kan je helpen bij het realiseren van non-fictie boeken, zeg maar de algemene informatieve boeken. Centraal daarbij staat het overdragen van informatie die zijn oorsprong vindt in de werkelijkheid (zoals de auteur die ervaart). Dit in tegenstelling tot fictie waarbij wordt geschreven vanuit de fantasie van de schrijver.

Hoe ver en diep gaat de (inhoudelijke) ondersteuning?
Libersyne is een sparringpartner die schrijvers houvast biedt tijdens hun schrijfproject en hen helpt de kwaliteit en continuïteit te bewaken. Bijvoorbeeld in de vorm van inhoudelijk meedenken, het aandragen van ideeën of suggesties en het helpen doorhakken van knopen. Het verrichten van research is bespreekbaar. Daarnaast weet Libersyne ook hoe je het beste kunt omgaan met bronnen, rechten, uitgevers en al die (rand)zaken die komen kijken bij het realiseren van een goed boek.

Welk voordeel heb ik uiteindelijk als auteur?
Het schrijven van een boek vraagt flink wat commitment van een auteur die in een bepaalde tijdspanne een topprestatie moet leveren. Alle hindernissen en vragen die je gaat tegenkomen tijdens het schrijven heeft Libersyne (als gepubliceerd auteur) al eerder meegemaakt, en kan je daardoor doelgericht verder helpen. Dit zorgt niet alleen voor innerlijke rust en een kortere doorlooptijd, maar verhoogt ook de kwaliteit. Jij kunt je immers volledig blijven focussen op je verhaal en dat is het enige dat echt telt.

Welke vormen van begeleiding biedt Libersyne?
De wens van de auteur staat hierbij voorop. Ondersteuning kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden. Libersyne bevindt zich aan de voet van de prachtige Sallandse Heuvelrug. Een bijzonder inspirerende omgeving waar je ook welkom bent voor een verfrissende wandeling. Indien gewenst kan Libersyne ook een locatie regelen waar je voor kortere of langere tijd ongestoord kunt schrijven. Want vergeet niet, een boek schrijven is best (in)spannend, maar ook gewoon ongelooflijk leuk.

Hoe lang duurt het schrijven van een boek?
Dit hangt af van een aantal factoren af zoals de aard en de omvang van het boek en in hoeverre je je kunt vrijmaken voor het schrijven. In de praktijk ben je met het schrijven van een boek gemiddeld zo'n 6 tot 12 maanden bezig. Wanneer het manuscript klaar is vergt ook het uitgeeftraject nog enige tijd. Het is daarom belangrijk om de periode die volgt op de afronding al tijdens het schrijven goed voor te bereiden. Een goede ondersteuning kan de duur verkorten.

Neem vrijblijvend contact op
Libersyne helpt je bij het realiseren van jouw boek.